RÖDA MEJERIET

Gunnar Brulins nya bok Röda mejeriet är baserad på fackliga försök att få inflytande över den nya tekniken – digitaliseringen – som kom till industrin i början av 1980-talet. Det var en tid då de gamla mejerierna lades ner och nya byggdes.

Tanken var att de anställda skulle vara med och utforma både tekniken och varorna som producerades. Det började hos Livs med ett ifrågasättande av storskaligheten och en debatt om vilken mat vi skulle ha och hur den skulle produceras. De nya idéerna plockades upp av Metall med Det goda arbetet. Därefter kom 1990-talet med ekonomisk kris och både pengar och idéer tog slut.

Reportern Gunnar Brulin reser runt i Sverige för att samla in röster och väcka liv i det bortglömda mejeribegreppet som saknar stabil kärna och hela tiden förgrenar sig. Den centrala frågan är hur tekniken ska utformas så att den som arbetar kan realisera sig själv och blomma ut som människa.

Röda mejeriet är den fjärde, fristående delen i en serie av autofiktioner om makten över maten. Den släpptes i november 2019 och går att köpa hos internetbokhandlarna samt i Vulkans e-butik.

Gunnar Brulin är verksam som reporter på Mål & Medel, Livsmedelsarbetareförbundets tidning.

Bokomslag: Stefan Berger

Camilla Skog:

Gunnar har helt rätt i att det är en konst att lagra och få en hushållsost riktigt god. Det lades ner mejerier och man trodde att vilket mejeri, i vilket land som helst kunde göra en riktigt god hushållsost, eftersom det är en så enkel ost. Det finns inga enkla ostar, all osttillverkning kräver yrkesstolthet!

Jan-Ewert Strömbäck:

Det hela är en bra, intressant och ofta med distans och humor gjord undersökning av vad som hände med den svenska mejerinäringen under en lång period av tekniska förändringar och nedläggningar. Vad hände med mjölken och arbetarna när handarbetet upphörde och maskindriften infördes? Författaren vrider och vänder på den typen av frågor i en prosa som är välgörande experimentell.

Trailer Röda mejeriet

Videotrailer av Emil Brulin och Julia Mård

BOKSERIEN

Samtliga bokomslag: Stefan Berger