BEARBETA MIG

Lysande bok

Tony Samuelsson i Dalademokraten den 20 november.

LÄS KRÖNIKAN...

Sinne för det absurda och med imponerande distans

Benny Holmbergs i Tidningen Kulturen den 25 okober.
LÄS RECENSIONEN. 

Att förstå livet och döden

Erik Löfvendahl om  Bearbeta mig i Mål & Medel.
Läs mer... 

Recension i BTJ-häftet 3. 2015

"Han berättar fylligt om rehabiliteringen, och hur han efterhand insåg att det inte räckte med fysisk återhämtning; även den
inre människan behövde bearbeta, reflektera över och försöka förstå det som hänt.
Hans egen, familjens och omgivningens reaktioner är omsorgsfullt skildrade.
Detsamma gäller interiörer från sjukhusen där han behandlas.
Särskilt betonar han hur väl personalen tog hand om honom. Boken ansluter väl till andra självbiografiska böcker
som handlar om personer som fått akuta hjärtproblem.
Boken är lättläst och ibland riktigt underhållande." .- Recenserad av Veit G:son Berg

Foto: Björn Abelin

Bearbeta mig

När jag kom hem från sjukhuset började jag bearbeta. Att formulera känslorna var poänglöst. Snarare gick det ut på att hålla tillbaka dem och genomlida det som hade hänt.

Hjärtstoppet var fullkomligt meningslöst. Det var också hjärtinfarkten och hjärnskadan. Det fanns naturligtvis medicinska förklaringar som jag var angelägen om att ta till mig. Jag ville ha koll på orsakerna, min benägenhet för beläggningar, min kost, min motion och min stresshantering. Det var sådant som jag skulle fortsätta med och förbättra för att förhindra att det hände igen. Men det gav inget svar på vad jag skulle göra med själva händelsen.

Känslor hade jag många. Drömmar och sömnrubbningar också. Vad jag behövde var begrepp för att fånga det otäcka. På engelska säger man ”make sense of it” och det var vad jag ville göra. Jag ville få det att hänga ihop. Istället för känsloanalyser sökte jag ordning, likheter, jämförelser och typologier.

Under min bearbetning ville jag röra mig bort från psykologin och mot filosofin. Det fanns en amatörfilosof i mig som jag valde att odla. Han fick växa och ta plats, men han kunde inte bli intelligent, eftersom hjärtstoppet gjort mig trögtänkt och trött. Franska filosofer som skrev tungt och utgick från kroppen passade mig. Där kunde jag börja. Jag hade överlevt. Jag var en kropp som hade en tillvaro och jag kunde gro. Jag kunde uppleva och uttrycka.

Efter tre månader kom jag tillbaka till jobbet, men jag hade fortfarande behov av att begripa. Jag ville återuppleva minnena för att se principen bakom, hur det var ihopsatt. Jag bestämde mig för att ta tjänstledigt från jobbet i 40 dagar, sätta mig i Stora läsesalen på KB och i lugn och ro gå igenom det som hade hänt året innan, då jag fick hjärtstoppet och vårdades på sjukhus i 40 dagar.

I boken är jag föremålet för denna tankemöda. Jag är han, honom, den överlevande, Gunnar. Det var så jag fick ihop det.

Kanelbullens dag 

Den 4 oktober på Kanelbullens dag släpptes Bearbeta mig i Hartwickska Huset på S:Paulsgatan 39 vid Mariatorget.

Boksamtal

Samtal på Hornstulls bibliotek den 8 oktober mellan författaren Gunnar Brulin och bibliotekarien Anna Aspenström. Att skriva sin sjukdomshistoria och låta den bli en del av en litterär genre, patografin, kan vara ett effektivt sätt att bearbeta.

Bearbeta mig

Bokomslag: Stefan Berger

Bearbeta mig är den tredje delen i serien om Matens arbetare. Författaren får hjärtstopp på väg hem från jobbet som reporter på LO-borgens bakgård. Han dör på Söder Mälarstrand men återupplivas av fyra förbipasseranden och en ambulansläkare med hjärtstartare.
 
I 40 dagar söker han sig till Kungliga biblioteket för att bearbeta det som hänt. Varför drabbades han? Var det kanelbullen som han åt? Stressen på jobbet? Var det något med datumet den 4 oktober? Till sin hjälp har han en litterär genre, patografin, som låter de sjuka berätta sina egna berättelser.

Omslag: Stefan Berger