OM FÖRLAGET

Mat & Makt Förlag grundades 2009 av Gunnar Brulin och Malin Klingzell-Brulin. Syftet med utgivningen är att bidra till matdemokrati.
Mat är en effektiv metafor för mänskliga relationer och meningen med livet.

ADRESS

Mat & Makt Förlag
C/o Gunnar Brulin
Pryssgränd 3 A
118 20 Stockholm

E-POST