En tankeväckande exposé

I Röda mejeriet tar Gunnar Brulin med oss på en mejeriresa runt Sverige, både historiskt och i nutid. Som reporter för Mål & Medel på Livsmedelsarbetareförbundet försöker han skildra hur mejerierna, och situationen för arbetarna, förändrats under seklet. Han besöker existerande mejerier och intervjuar arbetare om hur det var förr. Särskilt intresserar han sig för spåren efter det s.k. "Röda mejeriet", ett arbetardrivet mejeri, och vad som hände med det. Boken blir samtidigt en skildring av livet som journalist på en fackförbundstidning under de senaste 40 åren. Brulin har en intressant historia att berätta och skriver levande. Dock är texten ganska kompakt, och skulle nog mått väl av en redigering. Men ändå – en tankeväckande exposé över en för många helt okänd värld, väl värd att läsa för den samtidsintresserade.

Helhetsbetyg: 3.Veit G:Son Berg.


Betygsskalan är 1-5.


BTJ-häfte nr 10 2020