De anställdas mejeri

Utgångspunkten för fiktionen i Röda mejeriet är ett forskningsprojekt som arkitekterna Jesper Steen och Peter Ullmark genomförde i nära samarbete med Livs under perioden 1978 – 1980. Det resulterade i boken ”De anställdas mejeri” som kom 1981.

Under 1980-talet gjordes flera arbetsplatsbaserade projekt som syftade till att de anställda skulle få inflytande över den nya tekniken – datorerna, digitaliseringen – som i rask takt var på väg in i mejeriindustrin.

På Livs kongress 1986 byggde Steen-Ullmark upp en modell av ett mejeri där tekniken anpassades till de anställda så att de kunde utveckla sina kunskaper och sin kreativa förmåga. Det skulle ge både bättre mejerivaror och mer arbetsglädje. Tekniken skulle förhandlas fram mellan facket och arbetsgivarna.

Vad en socialistisk syn på arbetet är förklaras i ”De anställdas mejeri” genom att denna syn ställs mot en konservativ och en liberal:

”Från socialistisk synpunkt är målet en demokratisering av produktionen. Kapitalägarna ska berövas sitt avgörande inflytande. Ett annat avgörande mål är ett bättre utnyttjande av produktivkraften i människors skapande och problemlösande förmåga. För den mesta produktionen innebär detta en helt ny produktionsteknik där maskinerna blir människornas anpassbara verktyg. Det viktigaste medlet att nå målen är gemensamt arbete under självstyrelse. Med en sådan arbetsorganisation kan man utgå från var och ens förmåga och se till att den utvecklas i takt med självförtroendet. De demokratiska arbetsformerna skall sedan vartefter spridas till de högre nivåerna inom företaget.”